OPTICIEN ONDERWEG

 Voor meer informatie bel: 06 - 20 08 53 96

Zakelijk

Beeldschermbril

Langdurig werken achter een beeldscherm kan gezondheidsklachten aan arm, nek en schouders opleveren. Als uw ogen of bril niet naar behoren zijn kunnen ook klachten als hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid optreden. Deze klachten leiden weer tot sneller fouten maken door uw medewerker. Een op maat gemaakte beeldschermbril kan een groot gedeelte van deze klachten weg nemen.

Beeldschermglazen

Een beeldschermbril is een bril waarmee op een afstand van ca. 40 tot 80 cm scherp gezien kan worden. Een beeldschermbril is vergelijkbaar met een leesbril, zij het dat de beeldschermbril minder sterk is. Deze sterkte zal tussen de leesbril en een bril voor veraf zien zitten. Bovenin het glas zit de sterkte die nodig is om scherp op het beeldscherm te zien en onderin zit de sterkte die nodig is om het bureau scherp te kunnen zien.

Wettelijke eisen beeldschermwerk

De wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen risico oplevert. Het Arbo-besluit kent twee specifieke richtlijnen:

Beeldschermwerk moet na 2 uur afgewisseld worden met ander werk of een pauze.

Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om een oogonderzoek te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer zij oogklachten ontwikkelen.

Voordelen

Wij komen naar uw bedrijf toe. Dit geeft twee grote voordelen:

In de eerste plaats kunnen wij de werksituatie van u en/of uw werknemer bekijken. Door rekening te houden met de werkplek zal de bril volledig op maat gemaakt kunnen worden. 

Doordat wij naar u toe komen besparen wij u veel tijd. En tijd is tenslotte geld!